Clubreglement

Het doel van deze vereniging

Het hoofddoel van onze vereniging is het vriendschappelijk beoefenen van de badmintonsport. De activiteiten van onze club kunnen zich verder uitbreiden tot andere sporttakken.

Het bestuur

Het bestuur van BC DST bestaat uit:
  – Voorzitter: Yf Troch
  – Secretaris: Andy De Clercq
  – Penningmeester: Elsie Lampers

De hoofdzetel van de club bevindt zich op:
     Gentsesteenweg 260
     9420 Erpe-Mere

Rekening nummer BE42 9731 7546 5354

Het lidmaatschap

Onze vereniging bestaat enkel uit recreanten zoals bepaald in de reglementen van Badminton Vlaanderen.

Het seizoen loopt ononderbroken door zolang er voldoende spelers aanwezig zijn en de terreinen vrij zijn.

De trainingen gaan iedere woensdag door van 21u t.e.m. 22u30 in de sportzaal van Steenberg Erpe Mere. 

Het bestuur behoudt zich het recht aanvragen tot lidmaatschap te weigeren.

Het bestuur behoudt zich het recht om aangesloten leden om grondige redenen hun ontslag te geven..

Deze beslissingen worden genomen wanneer 2/3 van het bestuur een meerderheid hebben bekomen.

Het betaalde lidgeld voor het lopend speeljaar is niet terugvorderbaar.

Het lidmaatschap moet jaarlijks vernieuwd worden.

Het lidgeld bedraagt 100 euro per speeljaar en dient tijdig betaald te worden.  Dit lidgeld omvat huur terreinen, lidgeld badminton Vlaanderen en verzekering (vanaf betaling lidgeld en inschrijving Badminton Vlaanderen).

De minimum leeftijd om toegelaten te worden als lid is 14 jaar.

Leden jonger dan 18 jaar dienen ouderlijke toestemming aan te tonen.

Kandidaat-leden dienen zich aan te melden bij één van de bestuursleden.

Leden kunnen onbeperkt komen spelen op alle speelmomenten.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij aan Badminton Vlaanderen.

Voorstellen, wensen of klachten dienen voorgesteld te worden aan het bestuur.

Leden dienen hun eigen kledij en rackets te voorzien.

Bij het aangaan van het lidmaatschap gaat het lid akkoord dat BC DST mogelijk foto’s en/of filmpjes van de trainingen online post op bcdst.be en/of sociale media.

Gedragscode

Zowel verbale als fysieke agressie en geweld zijn niet toegestaan.

Kleedkamers en sportzaal worden netjes achtergelaten.

Alle leden zetten zich in om het spel zo goed mogelijk te spelen.

Men moedigt elkaar aan.

Alle soorten problemen of klachten dienen besproken te worden met het bestuur.